Výzkum

Společnost, která vyvinula unikátní kombinovaný přípravek REPROMAN®, spolupracuje s předními zdravotnickými zařízeními, která poskytují služby v oblasti reprodukční medicíny. Na vybraných pracovištích již probíhá výzkum, který ověřuje účinnost preparátu.

Probíhající studie

Do studie jsou zařazeni klienti center asistované reprodukce, kteří mají opakovaně vyšetřený spermiogram s patologickým výsledkem. Stanovení spermiogramu je provedeno dle normy WHO 2021.

Preparát REPROMAN® užívají klienti 6 měsíců dle dávkování doporučeného výrobcem. Po 6 měsících je proveden kontrolní spermiogram a vyhodnotí se účinnost přípravku .

Výsledkem bude srovnání jednotlivých parametrů před podáním přípravku a po 6 měsících užívání kombinovaného přípravku.

Sledujeme:

  • Objem ejakulátu.
  • Celkový počet spermií.
  • Koncentrace spermií.
  • Pohyblivost spermií, vč. počtu progresivně pohyblivých spermií.

Výsledky budou zveřejněny po dokončení studie. Průběžné výsledky ukazují, že užíváním přípravku REPROMAN® dochází k významnému zlepšení kvality a kvantity spermatu.